Εκτύπωση

Αρχική

κοινοποιήστε

Δήλωση - Αίτηση Βεβαίωσης Μέλους

Σύμφωνα με το Ν.3599/2007

Αρθ. 4 παρ 2.

Κάθε φυσικοθεραπευτής υποχρεούται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, να υποβάλλει στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει, δήλωση.  …………. Η ετήσια εισφορά κάθε φυσικοθεραπευτή στο Σύλλογο ορίζεται στα εξήντα ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης..

περισσότερα...


pdf ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ για ΒΕΒΑΙΩΣΗ Εγγραφής .pdf

 

 

 

 

 

Επιστημονική ημερίδα

Το τμήμα φυσικοθεραπείας υπό την αιγίδα του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης Κιλκίς και Χαλκιδικής, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,  διοργανώνει  επιστημονική  ημερίδα  με  θέμα:

περισσότερα...